Voorscreening Contra-indicaties

Regelmatig word er over een massage gedacht dat deze geheel veilig is en ten alle tijden gegeven kan worden. Helaas is dit niet altijd het geval. Bij gezonde mensen zonder een contra-indicatie kunnen vrijwel alle massages onder normale omstandigheden gegeven worden, maar om veilig en zonder (grote) risico's te kunnen werken, word ten alle tijden binnen de intake een risico inventarisatie gemaakt, welke ook bekend staan als contra-indicaties. Ik vind dat je als klant niet persé alle contra-indicaties uit je hoofd hoeft te kennen, vandaar dat hier onderaan een voorscreening staat waarmee je vlot kunt overzien of er überhaupt sprake is van een contra-indicatie.

Contra-indicaties

Er zijn verschillende contra-indicaties die gelden bij bepaalde soorten massages. Is een bepaalde indicatie bij de ene massage wél een contra-indicatie, zal dat bij de andere massage weer geen contra-indicatie zijn. Om deze reden worden de contra-indicaties vastgelegd in je persoonlijk dossier, zodat ik voorafgaand de massage altijd overzie of de massage wel of niet een risico vormt op je eigen gezondheid. Ik neem namelijk geen onnodige risico's op de gezondheid van mensen. Naast de contra-indicaties vanuit ziekte, medicatie en/of aandoeningen geldt er ook nog een andere contra-indicatie, namelijk omgevingswarmte. Zeker bij een therapeutische massagevorm is het van belang dat het lichaam na een (inspannende) massage goed kan herstellen en warmte (een buitentemperatuur vanaf ongeveer 22 graden) bemoelijkt al bij bepaalde massagevormen een herstel waarbij een extra risico genomen zou worden op de gezondheid. Een gevolg kan zijn dat je negatievere bijwerkingen krijgt van een massage, zoals flauwvallen, hoofdpijn, spierkrampen e.d., welke ik bij voorkeur wil vermijden en op dat moment ervoor kies deze niet uit te voeren. Dit komt allen voort vanuit mogelijke contra-indicaties.

Ook in verband met verzekeringen en wettelijke verplichtingen ben ik ten alle tijden verplicht om risico's uit te sluiten alvorens ik een massage start. Vandaar dat ik zelf ook erg goed op let of er geen onnodige risico's worden genomen.


Voorscreening contra-indicaties

Bij deze voorscreening krijg je inzicht of je mogelijkerwijs een contra-indicatie hebt op een massage(techniek). Je kunt de onderstaande vragen beantwoorden. Indien je geen contra-indicatie hebt, kun je dit formulier niet toesturen. Indien je wel een contra-indicatie hebt, kun je het formulier ter beoordeling toesturen naar massagepraktijk Romano Sandee. Dit voorkomt teleurstelling na het reserveren van de massage. Bovendien zorgt dit ervoor dat het risico op een negatief effect van de massage beperkt word.

Wanneer je nieuw komt als klant bij massagepraktijk Romano Sandee, zullen de vragen ook in het intakeformulier staan. Het is dan noodzakelijk om deze opnieuw in te vullen.

Heb je problemen met je bloeddruk?(*)

Ongeldige invoer

Heb je last van flauwtes of flauw vallen?(*)

Ongeldige invoer

Heb je een ziekte en/of aandoening?(*)

Ongeldige invoer

Gebruik je medicatie? (Anti-conceptie telt niet mee)(*)

Ongeldige invoer

Gebruik je anti-biotica?(*)

Ongeldige invoer

Gebruik je anti-depressivia?(*)

Ongeldige invoer

Is er een pacemaker aanwezig?(*)

Ongeldige invoer

Heb je trombose?(*)

Ongeldige invoer

Heb je spataderen?(*)

Ongeldige invoer

Heb je allergieën? (*)

Ongeldige invoer

Ben je Zwanger op dit moment?(*)

Ongeldige invoer

Zijn er andere medische zaken?(*)

Ongeldige invoer

Bedankt voor je voorscreening. Op basis van de door jouw gegeven antwoorden zijn er op dit moment geen contra-indicaties welke een risico kunnen vormen om de massage te ontvangen. Mocht er toch iets tussentijds wijzigen, is het altijd goed dit aan te geven bij Romano Sandee.

Welke medicatie gebruik je?
Ongeldige invoer

Welke aandoening(en) heb je?
Ongeldige invoer

Hoe vaak val je flauw en in welke situaties?
Ongeldige invoer

Kun je toelichten waar je de spataderen hebt lopen en of dit ook in het te behandelen gebied is?
Ongeldige invoer

Hoe lang ben je zwanger?
Ongeldige invoer

Waar ben je allergisch voor?
Ongeldige invoer

Je gaf aan dat er iets anders was op het medisch vlak, je kunt dat hier toelichten:
Ongeldige invoer

Ik zou je graag willen bereiken om een terugkoppeling te geven op je screening. Zou je hieronder je contactgegevens willen invullen?

Naam:
Ongeldige invoer

E-mail:
Ongeldige invoer

Telefoonnummer:
Ongeldige invoer

Welke massage(s) wil je reserveren?
Ongeldige invoer

Hier heb je nog ruimte voor vragen/opmerkingen:
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer