Jongeren gezocht voor Anti-kater-massage

Jongeren tot dertig jaar worden gezocht om deel te nemen aan een onderzoek om een anti-kater-massage te ontwikkelen door masseur Romano Sandee.

Het onderzoek bestaat uit 3 fases. In de eerste fase zal een grote groep deelnemers een vragenlijst invullen via het internet, waarin vragen naar voren komen over aanraking, gevoeligheid en geuren. In de tweede fase zal met een aantal jongeren, die regelmatig een kater hebben, de massage worden getest en in de laatste fase zal hier feedback op worden gegeven na ongeveer 24 uur na afloop van de massage.

Romano Sandee is echter nog steeds op zoek naar jongeren die wensen mee te doen aan deze vragenlijst. Dit gebeurt online via http://vragenlijst.antikatermassage.nl.