Na 3 massages klacht niet over? 4e behandeling gratis!

Masseur Romano Sandee is er heilig van overtuigd dat zijn massages door de combinatie van technieken ervoor zorgen dat hij in drie behandelingen eenvoudige klachten oplost. Daarom komt Romano Sandee met een garantie: als je na drie behandelingen geen verbetering voelt, dan krijg je de vierde behandeling gratis. Onder de eenvoudige klachten worden klachten gerekend die niet langer dan zes maanden geleden gestart zijn en die daarnaast een specifiek gebied betreffen, waarbij per zijde maximaal twee spieren een hogere spierspanning hebben. Hierbij zijn aandoeningen als reuma en fibromyalgie uitgesloten, omdat deze aandoeningen eigenlijk automatisch al voor meer spierspanning zorgen.

Vierde behandeling gratis

Wanneer je na drie wekelijkse behandelingen (die voldoen aan de onderstaande voorwaarden), geen verbetering merkt als een vermindering of het verdwijnen van spierspanning, dan krijg je de vierde behandeling geheel gratis. De lengte van deze behandeling zal gelijk staan aan de eerste drie behandelingen. Als je dus 3 keer 45 minuten massage boekt, dan zal de vierde behandeling niet langer zijn dan 45 minuten. Bij 60 minuten zal de vierde behandeling ook 60 minuten zijn.
Na afloop van de eerste behandeling is echter pas te zeggen of je geschikt bent voor deelname. Dit is namelijk afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de spierspanning, rekbaarheid van de huid, doorbloeding van spieren en de manier waarop je reageert op de behandeling. Hierbij zal geobserveerd worden of tijdens de behandeling al voelbaar is dat de spierspanning is afgenomen. Spieren zo hard als staalkabels zullen namelijk nimmer in drie behandelingen opgelost kunnen worden: deze zijn ook al langer dan zes maanden in ontwikkeling geweest.

Voorwaarden

Om de vierde behandeling gratis te krijgen, zijn er enkele voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden gelden altijd aanvullend op de Algemene voorwaarden en de huisregels.

  • De actie luidt: "Na drie volledige behandelingen van de "Klachtgerichte massage" is de vierde behandeling gratis, wanneer er geen spierspanning is afgenomen."
  • Alleen eenvoudige spierklachten komen in aanmerking voor deze garantie. Mensen met reuma en fibromyalgie zijn uitgesloten van deelname.
  • Masseur Romano Sandee behoudt het recht om mensen te weigeren voor deelname aan de actie. Dit wordt kenbaar gemaakt ná de eerste behandeling. Voor de behandeling is het helaas niet mogelijk hier een concrete uitspraak over te doen.
  • Per persoon kan iemand maximaal éénmaal per jaar aanspraak maken op deze garantie.
  • De klant dient de eerste drie afspraken te maken met een maximum van zeven dagen tussen iedere behandeling. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kan de klant géén aanspraak maken op de vierde behandeling die gratis word aangeboden.
  • De vierde behandeling is net zo lang als de drie betaalde behandelingen. Wanneer er verschillen in behandelduur zijn geweest (bijvoorbeeld de ene keer 45 minuten en de andere keer 60 minuten), dan zal hiervan het gemiddelde worden genomen en dan zal dit gemiddelde als behandelduur gratis worden aangeboden.
  • Veiligheid staat in elke behandeling voorop. Mocht blijken tijdens de behandeling dat Romano Sandee niet de juiste behandelaar is voor de klachten, dan kan je worden doorverwezen naar een andere behandelaar. Hiermee vervalt ook de vierde gratis behandeling. De gratis behandeling vervalt ook wanneer blijkt dat de behandeling - om welke reden dan ook - onderbroken moet worden.
  • Er is géén aanspraak te maken op de vierde gratis behandeling wanneer je tijdens één van de drie betaalde massages al een korting hebt genoten via een actie. Sparen op je VIP Card, is wel toegestaan.