Workshop Sportmassage

De workshop Sportmassage is één van de workshops uit de oorspronkelijke Huis-, Tuin- en Keukenmassagecursus. De workshop wordt in de massagepraktijk één op één gegeven, waardoor je de massagetechniek goed onder de knie krijgt. Je kunt daarbij kiezen om zelf een model mee te nemen of je kunt kiezen voor een model van massagepraktijk Romano Sandee.

Inhoud workshop

De sportmassage is voortgekomen uit de klassieke massage en wordt vooral sinds de tweede helft van de 20e eeuw gegeven toen sporters aangaven hieraan behoefte te hebben. De massage is een stimulerende massage om de doorbloeding te versterken, zodat er voldoende doorbloeding is om de spieren optimaal te gebruiken. De massage vergt van de masseur tevens enige conditie, aangezien er op hogere snelheid gemasseerd wordt. Je bent actief bezig met prikkels geven aan spieren, dus deze spieren moet je dan ook enigszins weten te vinden. Anatomische kennis van waar welke spier ligt is handig, maar voor de hobby-masseur niet noodzakelijk. De massage wordt alleen op de achterzijde van het lichaam uitgevoerd.

Tijdens de workshop worden de volgende gebieden behandeld:
- Rug
- Schouders en nek
- Armen en handen
- Benen en voeten

Contra-indicaties

Voor een sportmassage zijn er verschillende contra-indicaties waarbij de massage niet gegeven mag worden. Als beginner en hobbyist zonder fysiologische kennis zijn de volgende contra-indicaties van toepassing:

- Hoge bloeddruk en/of gebruik van bètablokkers
- Trombose
- Zwangerschap
- Huidig of recentelijk gebruik van antibioticum (tot 4 weken voorafgaand aan de massage)
- Kanker of een verleden hiervan
- Een (lokale) ontsteking of gebruik van chronische ontstekingsremmers

Duur van de workshop

De workshop duurt tussen de 1 uur tot 1,5 uur. De lengte van deze workshop hangt samen met de snelheid waarop je de massagegrepen onder de knie krijgt en de eventuele vragen die je zelf tijdens de workshop stelt.