Afspraak annuleren

Het kan voorkomen dat je een afspraak hebt gemaakt voor een massage of massageworkshop maar onverhoopt toch niet meer kunt (om welke reden dan ook) komen op de eerder gemaakte afspraak. In dat geval kun je de afspraak annuleren. Of het annuleren kosten met zich meebrengt hangt af van het moment van annuleren. 

Ziekte

Wanneer je je niet fit, ziek of niet lekker voelt, of andere symptomen vertoont waardoor een massage(workshop) niet op veilige wijze (voor jouw lijf) kan doorgaan, dan worden er vanzelfsprekend geen annuleringskosten in rekening gebracht. Voorwaarde is dan wel dat de afspraak wordt verplaatst en binnen 6 weken alsnog plaatsvindt. Indien de afspraak dan opnieuw word geannuleerd, worden er kosten in rekening gebracht. Indien de afmelding zo laat binnen komt dat er al voor je gestookt is, zullen deze kosten met je verrekend worden.

Annuleringskosten

Het kan zijn dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Dit hangt af vanaf het moment van annuleren. Dit moment van annuleren word vastgesteld op de tijdstempel van de e-mail of het tijdstip welk geregistreerd staat in het reserveersysteem. Zoals vermeld in de algemene voorwaarden zijn de volgende regels van kracht:

  • Bij afspraken met een waarde van € 100,- of minder kun je tot 72 uur voor aanvang kostenloos annuleren. Annuleer je de afspraak korter dan 72 uur, maar langer dan 12 uur voor aanvang, dan betaal je een tarief van € 20,-. Van 12 uur voorafgaand de afspraak of als je niet verschijnt op de gemaakte afspraak (no show), dan word er € 50,- in rekening gebracht.
  • Bij afspraken met een waarde van € 100,- of meer geldt een langere termijn voor annuleren. Je kunt bij deze afspraken tot 5 kalenderdagen voor aanvang kostenloos annuleren. Annuleer je in de periode van 120 uur (5 kalenderdagen) tot 72 uur voor aanvang, dan word er € 30,- in rekening gebracht. Annuleer je de afspraak korter dan 72 uur voor aanvang, dan word er € 50,- in rekening gebracht. In het geval dat je niet op de afspraak verschijnt (no show) zal ook het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
  • Indien een dienst speciaal voor jou op maat is samengesteld, word bij annuleren alle tijd die benodigd was om de dienst voor te bereiden in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 45,- per uur, tenzij de dienst alsnog plaatsvindt binnen 6 weken na de eerder afsproken datum. Word de afspraak opnieuw geannuleerd, dan worden de gemaakte kosten alsnog in rekening gebracht.

In het geval dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht, zal dit per factuur gebeuren. De betaaltermijn is conform de algemene voowaarden 14 dagen. Mocht de betaling dan uit blijven, zal het incassotraject in werking worden gezet. De eventueel daarbij komende kosten zijn voor je eigen rekening.

Hoe kan ik de afspraak annuleren?

Je kunt de afspraak annuleren door gebruik te maken van het contactformulier. Vertel hierin de reden van annulering. De tijdstempel van de e-mail is bepalend van hoe hiermee om word gegaan.

nnuleren nog geldig?}

In het geval van een externe cadeaukaart, is deze doorgaans geldig tot de einddatum van de kaart. Indien de afspraak korter dan 48 uur voor aanvang geannuleerd is, zal de cadeaukaart worden ingenomen indien de kaartnummer bij mij bekend is. Indien het niet het geval is, ontvangt u een factuur bij een te late annulering. Meld je je af langer dan 72 uur voor aanvang, blijft je kaart in elk geval staan.